Loše ocene nisu odraz deteta

0

Dragi roditelji, vaspitači, učitelji ,

Umesto da vam cilj bude moja dobra ocena, usmerite fokus da primetite moje jače strane, pomozite mi usmeriti potencijal koji čuči u meni i pružite mi podršku kada naiđem na poteškoće.

Vaše srećno dete

Neretko roditelji govore o ocenama, pogotovo kada je njihovo dete okarakterisano kao ,,loš đak” . Pritiskamo sebe, pritiskamo dete ili čak učitelja a ključ leži u načinu na koji to prezentujemo deci.

Dete dođe sa negativnom ocenom, slede događaji individualno od roditelja do roditelja, ali na kraju se sve završi detetovim nezadovoljstvom i krivicom koja može itekako da utiče na detetovo samopouzdanje, svest o sebi i manjak zadovoljstva koje se kasnije odrazi na čitavu ličnost što psihički, što fizički.

Svako dete je individualno i sposobno na svoj način. Svako će svoje zvezde dohvatiti na sopstvenim merdevinama, a ne onim koje mu podmećete.

Dete koje dobija loše ocene nije bezvredno, glupo ili nesposobno da nauči. Mnoge su prepreke u našem sistemu učenja gde je većina učenja ,,napamet” i bez ikakve kreativnosti koja je ključ rada sa decom. Pokušajte kreativno objasniti matematiku i ona će verovatno postati jedan predmet koje će dete moći naučiti bez muke i na sopstven kreativan način koji mu odgovara.

Pokušajte decu pustiti da sama kreiraju, iznenadičete se koliko imaju potencijala koje im sistem ograničava ocenama. Ukoliko ste trenutno u situaciji da vaše dete sporije uči, pomozite mu, ali ne vašim koracima, već njegovim koračićima. Nije vam potrebno da detetove trenutno ocene i đačka knjižica postane noćna mora, već nešto savladivo njegovim tempom.

Koraci koji će pomoći vama i detetu oko prevazilaženja ,,strašnih”ocena:

1. Kada primetite da se negativne ocene gomilaju,potrebno je da reagujete na način na koji ćete detetu predočiti da ste vi tu kao podrška i da je to nešto što možete zajednički savladati.

2. Kada ustanovite o kojim predmetima je reč i sa čim se dete suočava potrebno je učestvovati zajedno sa njim u rešavanju istog. Podsticati ga, razmišljati zajedno sa njim, a poželjno je i raspitati se na koje sve načine to možete približiti da nije suvoparno već kreativno.

3. Budite izuzetno strpljivi,  NE REŠAVAJTE zadatke umesto deteta. Tu ste da zajedno razmišljate i dođete do rešenja, ali ne i da rešavate ista.

4. Pohvalite njihov trud i rad kako bi prevazišli ,,problem”. Nakon velikog poglavlja koje ste prošli možete dete nagraditi i dati mu određen podsticaj kako bi dete primetilo koliko je važno da ne odustaje i da se trudi.

5. Poštujte detetov stil učenja, jer način na koji razumemo svet oko nas je individualan i ukoliko dete dolazi do istog rešenja, ali ne na način koji vi razumete. Na vama je da prihvatite to.

O Autoru

Josipa Pfend

Pisac i edukator u oblasti ličnog rasta i razvoja

No comments